Maki Platter (FREE Salmon Sashimi)

$69.90 $58.90

Maki platter includes: 

Cream Cheese Mentaiko Salmon Aburi (8pcs)
Avocado Maki (8pcs)
Salmon Aburi Maki (8pcs)
FREE Salmon Sashimi (5pcs)